Rodokmen : Bushi Tozama
  Kochi       Tochi       Takaryu of Todaso     Ise Unryu      
  of Daitosha   No Arashi of Okuuso   AKIHO   AKIHO    
  AKIHO   AKIHO       Akina      
  O (CMKU/AI )               AKIHO    
  T         Ayaka of Kawashita Kensha   Azumahibiki    
  E         AKIHO   AKIHO    
  C           Yumi  
                      AKIHO  
  V 3x CACIB   Fujihime     Hokusho of Suzukishi   Kita No O    
  A 3x Vítěz plemene   of Daitosha   AKIHO   AKIHO    
  T 2x R.CACIB   JL AKIHO       Mashime  
  E 3x CAC               AKIHO    
  R Výborný       Sakurahime of Hokenso   Tochi No Hikari    
          AKIHO   AKIHO    
            Toyoka  
                          AKIHO    
  Aurora's   Ryuhmei-Maru     Tokun ei-Maru Go Kyuhshuh Hara Kyuhmei-Maru Go Mina Okeiuku
  Sky Flower   Go Kyuhshuh Mochimatsu AKIHO   AKIHO  
  M AKC WP   AKC WP JAP)     Nori-Hime Go Kyushuh Shirmirshi
  A (CMKU/AI )               AKIHO    
  T         Suzu Go Kyuhshuh Mochimatsu Shinji Go Asshi-Kensha  
  K         AKIHO   AKIHO  
  A           Ori-Hime Go Kyuhshuh Mochimatsu
                AKIHO    
  M BOB   Aurora's   Kirinji of Hosenkaku   Taiho of Juntaido    
  U CAC   Destiny   AKC JKC JL    
  T r.CAC   AKC WP       Arisa of Senshudo    
  T r.CACIB         JKC    
  E CACIB     Benirin of Sanyu Kensha   Koteimaru of Omagari Togashi
  R Klubový vítěz     AKC WP (JAP)   JKC    
          Koju of Sanyu Kensha  
                          JKC