Chovatelství, historie a etika

<< Novinky

Vážení čtenáři naše články vždy reagovaly na události, které nás znepokojovaly. Chovatelská etika a různé nechutné praktiky jsou jedním z důvodu sepsání níže uvedených řádků.

Podle nás pod slovem chovatelská etika je zahrnut nejen způsob chovu a přístup k chovu, ale také způsob prezentace chovatelské stanice (reklama, inzerce atd.). Akita inu je v posledních létech z důvodu nízké chovatelské etiky a přístupu k chovu v ohrožení. Zmíníme se, že chov byl v poslední době v ČR velmi výrazně a velmi nesmyslně orientován na dva exteriérově i chovatelsky podprůměrné jedince či jejich potomky. Přestože chovné výsledky, které za nimi jsou vidět a jsou jich stovky jednoznačně prokázal malý chovný potenciál a další problémy, pořád jsou majitelé, kteří se neustále snaží tyto jedince v chovu uplatnit a prosadit. Obáváme se, že žádný zázrak a očekávání v tomto směru není dost velký, aby mohl cokoliv změnit! Všechny tyto záležitosti úzce souvisí s nekorektním a nechovatelským postojem některých lidí kolem akit. Sebereklamní a různým způsobem upravené skutečnosti ať historie, význam linii, hodnota rodokmenu a chovné výsledky jsou v ČR bohužel velkým nešvarem a toto nekorektní jednání má negativní dopad na chov u nás. Četli jsme mnoho inzerátů, kde je nabízena výjimečnost rodokmenu, linii, spojení, špičkový exteriér rodičů atd. Z valné většiny se jedná o reklamní chyták nezakládající se na pravdě! Pokud by tyto bombastické inzeráty pravdivé byly, tak by se Česká republika musela jen hemžit špičkovými a výjimečnými jedinci, kteří se musí v takových spojeních rodit, stačí zajít na výstavu v ČR a je jasno, že tomu tak není! Neseriózní chování některých chovatelských stanic je založeno na tom, že štěně plemene Akita inu se stalo jen prodejním artiklem (zbožím). Úplně se pozapomnělo na hlavní smysl chovatelské práce a tím je šlechtění plemene. Na každé výstavě v ČR je vidět, kde jsme to za těch 20 let dotáhli v mnohých případech je to tristní pohled! Úroveň českého chovu je potřeba vidět z celkového pohledu to, že se tady rodí dobrá štěňata ve velmi malém procentu je pravdou to, ale nestačí, aby se mohlo změnit velmi kritické vnímáni naších soudných i zahraničních chovatelů, chovu jako celku! Většinová česká populace u nás zaostává mnoho let už za obdobím, kde byla typově dobrá akita v Japonsku už v 80. létech. Pracovat seriózně na víc jak 2/3 české populace a očekávat výsledek je utopie. Několikrát jsme slyšeli názor, že je potřeba pracovat s tím co tady máme. Tímto způsobem by se, ale jenom zvýšil náskok zbytku Evropy. Zkreslování hodnoty rodokmenů je velmi častý jev! Dobrá či velmi dobrá linie rozhodně neznamená špičková či výjimečná! Zkusíme tedy popsat příklad špičkové (výjimečné) linie té, která mimořádným způsobem ovlivnila a ovlivňuje japonský chov a měla a má rozhodující význam pro evropský chov. Protože nemá smysl popisovat rodokmen do daleké historie začneme koncem 80 let. V této době už byly v Japonsku některé linie chovatelsky velmi dobře „propracované“ a ustálené, typ akit byl líbivý a velmi blízký dnešnímu žádoucímu modernímu typu. Přesto bude nutné velice stručně připomenout trochu historie. V 60 letech se plemeno Akita inu přece jen začalo, vzdáleně podobat tomu kde se Akita, trpělivou a pečlivou prací japonských chovatelů, vyvinula do dnešní podoby. Pejsci jako Tooun Go nebo Bankomaru Go (oba Meiyosho v 60 létech), byli v té době špičkovými představiteli plemene. Vývoj však neustál a za nějaký čas byl opět viditelným posun Akity v typu, exteriér se měnil a psi jako např. Goyokurin Go nebo Urakaze Go (Meiyosho 1978) tento posun potvrdili.

foto foto
Goyokurin Go Urakaze Go

V 80 létech, vývoj plemene pokročil asi nejvíc, byl to zlom a psi jako Akatsuki Go , Goushi Go, ale především v té době vyjímečný pes Ise Kumo of Ise Meiwa Kensha (všichni Meiyosho), který byl v typu srovnatelný s dnešním moderním typem a uspěl by na výstavách ještě dnes. Jeho synem byl jeden z nejvýznamnějších psů historie pes Ise Unryu of Ise Meiwa Kensha (Meiyosho). Línie těchto psů, měla obrovský chovatelský přínos, byli perfektní v typu, proporce trupu, výraz atd. jednoznačně bylo zřejmé, kterým směrem se vývoj plemene bude ubírat a šlechtitelský směr byl tímto určen, tito psi byli vzorem!

foto foto
Akatsuki Go Ise Kumo of Ise Meiwa Kensha

Opakujeme, popisujeme linii, která rozhodujícím způsobem ovlivnila kvalitu a úroveň evropského chovu. Zakládajícím psem v daném čase byl Ise Kumo of Ise Meiwa Kensha a fena Tochi Komachi of Kyoto Teraish, potomek z tohoto spojení byl japonská legenda Ise Unryu of Ise Meiwa Kensha. Na těchto psech je v Japonsku postavena značná část dnes úspěšných linii! Spojením Ise Unryu a fenky Akina se narodil pes Takaryu , jeho spojením s fenkou Ayaka se narodil pes Tochi No Arashi (otec psa Kochi of Daitosha, jeden ze tří zakládajících psů 100% čisté japonské krevní linie, importovaný z Japonska do ČR panem Vejvodou).

foto foto
Tochi No Arashi Go Ise Unryu

Tochi No Arashi měl syna Touichi Go ( jeho synem je např. Meiyosho Toshou Go Aso Inoue, či špičkoví psi z chovatelské stanice Kurume Hirose např. Juzan Go) a Ise Unryu v řadě za sebou syn a jeho přímí potomci pes Daibo Go (jeho bratr Korei byl taktéž špičkový pes), Taihei Go, Yozan Go, Tetsuzan Go.

foto
Touichi Go
foto foto foto
Daibo Go Taihei Go Yozan Go

Spojením těchto dvou větví částečně jedné linie psa Touichi Go a fenky Asuka Go se narodil jeden z nejvýznamnějších psů japonské historie Meiyosho Tougaku Go Mizushima Nakajimasow.

foto
Meiyosho Tougaku Go
Mizushima Nakajimasow

Jeho spojením s fenkou Maki Go se narodil Světový vítěz Kakusui Go Tezuka Kensha (působil velmi úspěšně výstavně i chovatelsky v Evropě v chovatelské stanici Kajitsuno), jeho bratr Kakukei v Japonsku a jeho potomka dovezla do České republiky paní Eva Jůzová.

foto foto
Maki Go Kakusui Go

Z linie Ise Unryu je pro Evropu zajímavý pejsek Taihei Go, který byl dědečkem psa Ryusho Go Hanamaki Azumasow (první Meiyosho dovezený do Evropy P. Suardem). Po psovi Tougaku Go je celá řada mimořádně chovatelsky i výstavně úspěšných potomků např. (Zuisho, Shokaku, Toukaku Go Tetsuyukisow) Meiyosho u psa Toukaku Go jsem uvedl celé jméno, z důvodu, že pes Tougaku měl ještě další dva špičkové syny tohoto jména a to Toukaku Go Hanakawasow a Toukaku Go Mizushima Nakajimasow, tak nezaměňovat! a velmi mnoho dalších. V rodokmenech evropských psů sami můžete vidět v kolika z nich je např. Meiyosho Zuisho Go Senshuu Takashihamasow nebo jeho potomci např. Zuikaku aj. Tato linie byla použita a pracovaly s ní všechny významné chovatelské stanice v Japonsku, špičkoví západoevropští chovatelé importovali právě z těchto skvělých a propracovaných linii. To, že máte některého z těchto psů v rodokmenu, ale neznamená, že máte tímto špičkový rodokmen!

foto foto
Zuisho Go Toukaku Go

Potomci Toukaku Go Tetsuyukisow:

foto
Kunimitsu Go Fuuryunen

Dcera Kunimitsu Go – Yui Go Kagawa Tanisow (Meiyosho) v Japonsku jedna z nejuznávanějších a nejkrásnějších fen. Yui je příkladem jak by to mělo vypadat! Je jedinečná v typu a doporučujeme porovnat např. s fenkami Momoka Go Shirai či Awa Ai Hime Go Musashi Aiwa (obě Meiyosho) v typu jiné, ale opět špičkové!

foto
Yui Go

Popisovat tuto linií vzhledem k mimořádnému významu dopodrobna není možné. Značná část psů a fen v Japonsku s titulem Meiyosho má vazby na tuto linii. Má ji například i druhý Meiyosho přivezený do Evropy Silvii Exposito pes Miyakohomare. Má i také pejsek, který měl být druhým Meiyosho v Evropě nebýt vážného úrazu v Japonsku, jmenoval se Daitetsu Go opět přivezen bývalým nejvýznamnějším chovatelem plemene Akita inu v Evropě P. Suardem. Toto je neoddiskutovatelně příklad špičkové linie, po dlouhou dobu, mimořádné výsledky jak chovné tak výstavní! Přímou vazbu na psa Ise Unryu měly i obě zakládající čisté feny v ČR, J´ Shinju d´ Obakosow a Auroras Sky Flover i psi Horikimaru of Takao Kensha, Kochi of Daitosha aj.

foto foto
P. Suard – pes Daitetsu
Go Tetsuyukisow
P. Suard – pes Hokuun
No Ryushou Watanabe

Pravým opakem byla linie psa, který byl přivezen z Japonska do Itálie (jeho bratr do Německa zasvěcení ví o kom mluvím) z chovatelské stanice prezidenta AKIHO byl to na svou dobu pěkný pes a v Evropě výstavní hvězda. Bohužel jeho výstavní kvality neodpovídaly jeho chovným schopnostem. Z chovatelského hlediska to byl v lepším případě jen průměrný pes, přínos pro Evropu byl zanedbatelný. Linie s které pocházel byla dobrá, ale rozhodně nebyla tak dobrá a „propracovaná“ jako linie z kterých importoval psy např. P. Suard. Typ psa, tvar hlavy, výraz poukazoval vazbu na starý typ Akit a je mnohokrát chovatelsky prokázáno, že jedinci z těchto linii měli v tomto směru mnohem menší význam a je jasné proč! Psa vlastnil jeden z nejlepších světových handlerů a špičkové předvedení taky dělalo své. Psi P. Suarda měli svého času rozhodující význam na pozvednutí celoevropského chovu! Abychom nebyli nespravedliví také chovatelé z Italie Rossi – Brutti, A. Saporito, A. Bordone či M. G. Balestra z Německa A. Raspe, D. Cacic, A. Kammerscheid - Lammers, G. Richard, Holandska L. Dircks aj. se nesmazatelně zapsali do historie chovu tohoto plemene. Máme k dispozici fotky z několika AKIHO výstav mimo Odate z poslední doby a pořád nás udivuje, že se v malém počtu objevují jedinci starého typu (bez šance se prosadit), vždy když jsme tyto snímky někomu ukázali, tak pokud srovnávají starý a moderní typ si vždy myslí, že jsou to dvě plemena, to samé nám připadá, když postavíme českou Akitu k těm, které vidíme v zahraničí! Nedá se to srovnávat rozdíl je propastný!!!!

Co z toho plyne? Pokud máte někde v předcích dobrého či špičkového psa neznamená, že máte špičkový nebo výjimečný rodokmen, dobrého předka může mít z nějakých důvodů i nekvalitní jedinec bez PP! Mnoho linií v Japonsku, které byly z počátku vázány na výborné psy šly do ztracena, pokud se s nimi nepracovalo adekvátním způsobem! Zlepšovat postupně exteriér, upevňovat žádoucí znaky a potlačovat nežádoucí v následujících generacích, čili šlechtit plemeno není zas tak jednoduché! Uvědomte si prosím jeden fakt, chovatelská stanice d´ Obakosow nebo Kajitsuno aj. prováděli, tak přísnou selekci, že si ponechávali do další reprodukce jen jedno z 50-60 štěňat! Jak to probíhá u nás víte, tady jsou vhodné do chovu už i ty štěňata, které se ještě nenarodily!? Ukázkou jak dělat špičkový chov byl v Japonsku např. Team Endo, měli jsme možnost vidět několikrát fotky vrhů, je až neuvěřitelné čeho jsou schopni špičkoví japonští chovatelé dosáhnout!!! V ČR, někteří majitelé Akit udělají z reklamních důvodů špičkové jedince z čehokoliv, pravdou je, že 95 % z nich nezná předky ani v druhé generaci! Dalším českým unikátem je v reklamě na daná spojení slibování v podstatě výjimečných výsledků dopředu!!! Nevíme jak je možné vědět u nevyzkoušených spojení a jedinců jak to dopadne a veřejně slíbit vynikající výsledek předem! To není možné z mnoha důvodů!!! Je to ryzí amatérizmus, absolutní nesmysl, nekorektní a neseriozní jednáni chovatelské stanice, svědčí to také jednoznačně o nezkušenosti! Takto jednají stanice, kterým jde o obchod za každou cenu!!! Všichni zkušení chovatelé s kterými máme kontakt, či jsme s nimi mohli o této problematice mluvit jsou v tomto ohledu vždy velmi, velmi zdrženliví a každý kdo, alespoň trochu měl co dočinění s chovem také ví proč!

V době, kdy se psi pro krytí doporučují podle Facebooku či internetu, lidmi, kteří je neznají, výběry štěňat a vhodnost partnerů taktéž těmi, kteří žádné štěně na živo neviděli, ani neodchovali, doba v které jsou tendence, že rozhodující vliv na chov a jeho směřování chtějí mít internetoví surfaři (nechovatelé) s žádnými zkušenostmi! Je to evropský unikát a vypovídá o situaci v ČR. Na to je potřeba mít neskutečné sebevědomí a pocit bohorovnosti! Každý má právo vyslovit názor, ale je důležité jakým způsobem to udělá! Vlastnost (zdrženlivost) jednoznačně odděluje od sebe lidi, kteří něco o chovu vědí a ty, kteří o chovu nevědí vůbec nic! Žádný normální a seriozní chovatel Vám dopředu nemůže a také neslíbí co se týče výsledku spojení vůbec nic ať má psy jakkoliv kvalitní!!! Zkušení vědí, že předpoklad není jistota!!! Pokud někdo tímto způsobem vystupuje a prezentuje se, tak lze říct, že sám sebe pasuje do role člověka, jehož názorem není nutné se dále zabývat!!!

V ČR byl před časem napsán článek, ve kterém se popsalo hodnocení významu chovatelských stanic, psů, chovu a chovatelů v západní Evropě, Polsku a v ČR. Byl to zlom z toho pohledu, že se v těchto záležitostech začali velmi závažným a velmi autoritativním způsobem vyjadřovat lidé bez jakýchkoliv zkušeností a potřebných vědomostí (nechovatelé). Článek byl naprosto celý chybně napsaný a zavádějící! Byl plný osobních úvah, ale historie, význam stanic, chovatelů atd. je dán a v jeho popisu není místo pro osobní úvahy a názory! Historická fakta by měl popsat jen člověk, který je 100% zná! Jak jsme později pochopili tento článek (nešlo ho brát vážně), ale způsobil hodně škody byl v podstatě skrytou reklamou. Tato doba se vyznačovala symbiózou určitých lidí, kteří si vzájemně pomáhali ve zviditelnění se! Byla vytvářena pseudorealita o jedinečnosti odchovu jedné chovatelské stanice, zároveň s tím se „likvidovali“ konkurenční chovatelé a psi praktikami nemajícími nic společného se slušnými mravy to pokračuje dodnes! V ČR byla vždy chovatelská neschopnost vyvážená velmi agresivní, nekorektní a podbízivou reklamou. Dalším českým specifikem jsou různé informace týkající se psů je to další příklad nekorektního jednání (a bohužel nevědomosti), který má jediný cíl poškodit a vyřadit konkurenci. Pokud Vám někdo řekne, že je k chovu nevhodný pes, který má např. límec, bílé znaky na zátylku, světlejší barvu srsti či nosí stočený ocas napravo místo nalevo (i tento nesmysl má původ v ČR) a mnoho dalšího, tady opět platí, že není nutné se názory těchto lidí zabývat, chov psů (Akity) nepochopili! Jde také o vědomé a úmyslné poškozováni konkurence, kterou továrny na štěňata používají, aby mohly uplatnit svou nadprodukci.

Vše co jsme napsali, je příkladem nekorektnosti, velmi špatné etiky. Každý klub by měl mít etický kodex a porušení velmi přísně postihovat. Náprava neutěšené situace by byla možná jen přísně řízeným chovem, člověkem, který Akitu a její chov pochopil! Žili jsme nadějí, že se stav zlepší, ale teď je to vyloučené, vznik nového prozatímního klubu jak naznačuje tím co a jak dělají tak Akita bude mít do budoucna ještě větší problémy! Někdo by mohl říct, že si každý může dělat co chce, pravda je to jen částečně. Každý chovatel je vázán chovatelskými podmínkami klubu, měl by podotýkáme!!! měl by být vázán také svým svědomím a spoluzodpovědností za budoucnost a osud plemene! Akita inu má smůlu v tom, že na rozdíl od Americké akity, která prosperuje a chov je na vynikající úrovni, má štěstí na lidi (chovatele), tak Akita inu toto štěstí nemá! Je to atraktivní plemeno a přitahuje bohužel množitele.

Závěrem, nikdy bychom nenapsali jediný článek, kdyby k tomu nebyl důvod v podstatě bychom nepotřebovali ani webové stránky, ale je velmi ubíjející a únavné vysvětlovat přes e-maily, které nám chodí neustále dokola a napravovat chyby či uvádět na pravou míru nepravdy a různé dezinformace, kterými se prezentují někteří lidé. Akitu to poškozuje a k tomu nelze být lhostejný! Chov tohoto plemene je pro nás koníčkem a chtěli bychom, aby to plemeno mělo budoucnost! Vzhledem k situaci jsme pozastavili chovatelskou činnost a je to dlouhé 3,5 roku co jsme neodchovali ani štěně, je to škoda, protože v tom psím životě je to velká část života. V čem je problém se na našem webu dočtete, když to shrneme tak, ten největší je „vzdělanost“ lidí kolem Akit, české akiťacké klima bohužel velmi deformuje z mnoha důvodů pohled na toto plemeno, zkresluje velmi cíleně představu jak má dnes akita vypadat (dle stavu naší populace) a protože to některým lidem vyhovuje, napomáhají k tomu bohužel také nefundovaní rozhodčí. S tím souvisí velmi zkreslený pohled na úroveň českého chovu, psy, výsledky, jak a na čem dosáhnout výsledku atd. Procestovali jsme za Akitou celou Evropu, to s čím se setkáváme tady jsme se nikdy, nikde nesetkali v zahraničí jsou lidé okolo Akit mnohem vzdělanější a chovu tohoto plemene rozumí, proto najít společnou řeč, názory, pohled na chov, jak a na čem dělat dobrý chov, psy atd. je jednoznačný! Kdo Akitu pochopil tak, se názorově nemůže lišit, téměř v ničem!!! Velkou chybou je, že v poslední době začaly různé české nesmysly a podivné názory na chov, psy atd. prosakovat do zahraničí, Německa, Polska a jinde, velmi nás to poškozuje, není divu, že jsme podle toho vnímáni, vždy jsme bráni jako celek!!! Je nám jasné, že lidem, kteří tak činí je to jedno, oni nevystrčí nos za hranice, nebudou se nikde s ničím prezentovat, protože ví jak by dopadli, ale tady kolem sebe dělají jakousi auru chovatelských hvězd bohužel nepodloženou výsledky, žijí v jakési jimi vytvořené virtuální realitě! To je realita v ČR! Před nějakou dobou jsme pozvali mimořádně významnou evropskou chovatelku k účasti na mezinárodní výstavě, byla tou dobou ve Vídni a tak přesun, by nebyl problém, problémem byla její nechuť u nás vystavovat po tom co zažili zahraniční vystavovatelé na některých našich výstavách. Slušně odmítla a důvody byly pro nás pochopitelné jednali bychom úplně stejně! Česká republika bohužel zahraniční vystavovatele neláká což je velká škoda! Vše souvisí se vším!