Současná situace kolem chovu plemene Akita inu

<< Novinky

Vážení čtenáři v poslední době proběhlo několik událostí, které nás donutili vyjádřit se k tomu co se kolem plemene Akita inu děje. Máme pocit a závažné obavy, že nad chovem tohoto plemene se opět v ČR stahují mračna. Nám jde o budoucnost plemene a rádi bychom, aby za 5, 10, 15 let bylo na výsluní a hovořilo se o něm jako o krásném, impozantním, ušlechtilém, zdravém a perspektivním plemeni! Zaslouží si to! Vše, co se odehrává poslední rok naznačuje, že nebude snadné zajistit světlou budoucnost. Už zářijová schůze sekce v Praze poukázala a byla příkladem, že ovzduší v „akiťácké“ komunitě je velmi nezdravé a otrávené. Tato schůze v podstatě hned v úvodu naznačila, že se vytvořily dva tábory. V jednom z nich chovatelé a lidé, kteří pro akitu něco dělají a na straně druhé bývalá poradkyně, rodinný příslušník a několik úplně neznámých lidí (někteří z nich si na schůzi teprve platili členství v klubu) neznámo jestli jsou vůbec majiteli plemene či z jakých pohnutek tam vůbec byli?! Zapomněli bychom také na plné moci, kterými se prezentovala bývalá poradkyně chovu. PROČ? Stál by někdo normální o takovou podporu? Asi těžko! Co ale bylo pro nás velmi zajímavé, tak sebevědomé vystupování některých z těchto lidí. Dalším důvodem z mnoha, které nás vedly k napsání tohoto příspěvku, byla účast na první evropské oficiální AKIHO show v italském Torinu. Na takových akcích je jasně patrné, jak na tom je český chov (většinově) velmi špatně a tyto akce jsou důvodem pro všechny milovníky plemene přemýšlet. Vyvstává mnoho otázek a námětů na přemýšlení. Příspěvek rozdělíme na dvě části a to všeobecnou a chov.

Začněme tedy části všeobecnou a asi tou nejzajímavější novinkou poslední doby je založení nového klubu. O tajném založení jsme se dozvěděli začátkem května od velmi významného kynologického funkcionáře a ten řekl a světe div se, že byl osloven bývalou poradkyní chovu a majitelkou psů z Litoměřic, aby jim pomohl! Nebyl tedy osloven papírovými zakladateli!!! Tímto bylo jasné jaké je pozadí a další události napověděly, že to pro akitu nevěstí nic dobrého! Tajným až sektářským způsobem založený klub, neznámí lidé v popředí, nechvalně známí v pozadí, kolem nich několik vlastníků psů (většinou majitelů odchovů od těch v pozadí). Je zřejmé, že se tímto celá situace ještě zkomplikuje a lze vše považovat za další z mnoha úskoků! Jejich sraz či schůze dal naštěstí mnoho pádných argumentů a odpovědí o co tady jde! Doporučujeme si přečíst příspěvky v návštěvní knize www.haguro.cz. Lidé, kteří se snažili komunitu kolem akity spojit, jsou těmi, kteří jednají výše popsaným způsobem označování jako rozbíječi komunity, sektáři apod. Ti, kteří se začali bránit letitým útokům a pomluvám bývalé poradkyně, jsou dnes nazýváni útočníci!!! Tak si nejsme jisti, jestli je to nedostatek rozumu, ignorantství či něco podobného! Vrátíme se zpět k založení klubu. Jestliže byl klub založen, tak my si myslíme, že hlavním důvodem založení by mělo být vytvoření a zlepšení podmínek pro chov a šlechtitelskou práci a pozvednutí kvality populace plemene! Tedy klub by se měl snažit sdružovat především chovatele a těm vytvářet dobré podmínky k chovatelské práci. Ale pro koho je chtějí vytvářet, když tam žádný opravdový chovatel mezi nimi není!!! Nejsou tam ani lidé, kteří rozumí kynologii (akitě) a to nemluvíme o nutné perfektní orientaci v populaci plemene a z těch, kteří této problematice rozumí a mají přehled jsme tam neviděli také nikoho!!! Perličkou či spíš perlou je, že ani sami zakladatelé neví co a jak (spoluzakladatelka to prohlásila v diskuzi na www.haguro.cz) a je to také jediná pravda, kterou tam řekla!!! Každý klub, aby byl prospěšný musí mít také kvalitní chovný „materiál“, tedy psy. Nechceme se nikoho dotknout, ale pejsci na srazu mají být tímto chovným základem!? Nic z toho nás nepřesvědčilo o dobrém úmyslu. Měly se vyřešit problémy ve stávajícím klubu a pokud by to nešlo, tak založit normálním způsobem klub nový. Jenže právě tito lidé vytvářeli napětí v komunitě a proč je teď už zřejmé! Výsledkem je spojení všeho negativního v jeden celek!!!

Co se týče chovu. Nemůžeme nic vysvětlit, aniž bychom se vrátili do historie českého chovu a aby to bylo všechno srozumitelnější. Český chov byl svého času lídrem spolu s Maďarskem ve východní Evropě. Od doby, kdy se dovezly dvě zakládající feny 100% čisté japonské krevní linie, chovatelé p. Wolf a p. Kortiš dosáhli okamžitě vynikajících výsledků. Oba první čisté vrhy (spojení pes Horikimaru of Takao Kensha a fena J Shinju d Obakosow a druhý pes Kochi of Daitosha a fena Auroras sky Flower) ukázaly, jak rychle se dá dosáhnou skvělých výsledků. Psi vzešlí z těchto spojení (Akebono, Akira, Bushi, Bosu, Beni Maru) byli na svou dobu představitelé vynikající evropské úrovně! Proč se tedy tak skvěle rozběhlý chov nepodařilo na takové úrovni udržet? Výše zmínění chovatelé, kvalitu drželi jenže to bylo málé procento z celkového počtu odchovů. Odpovědí je několik jednou z nich je, že jen velmi málo chovatelů chtělo něco pro akitu dělat (jen se množilo a to probíhá většinově dodnes) – velmi špatně provedené přerozdělení plemene, špatná vzdělanost chovatelů a zavlečení japonské už v té době zastaralé, typově nelíbivé, zdravotně problematické a chovatelsky bezcenné linie (s jednou výjimkou). Tito psi sem zavlekli několik zdravotních problémů a dědičných vad, které tu nebyly běžné, exteriérovou podprůměrnost a typ akity, který byl v Japonsku před 30 léty. Tato linie zavlekla spoustu problémů i na americký kontinent. Bohužel pro populaci plemene byla tato linie velmi namnožena! Spolu s tímto vstupem začala na české chovatelské scéně konfrontace, pomluvy a útoky v podstatě na vše co tady bylo lepší! Tímto způsobem se tato linie prosadila jinak by to nešlo! Výsledek toho všeho je s pohledu typu a exteriéru velmi nevyhovující. Důsledkem takto špatně vedené chovatelské práce je většinově velmi nelíbivý typ akit, příbuznost, nekvalitní čisté i nečisté linie, zdraví v určitých liniích. Mrzí nás to, protože vše mohlo být úplně jinak a stačilo k tomu velmi málo! V podstatě jen to, aby progresivní chovatelé, kteří chtěli chov pozvednout, kteří kryli spoustu krát v zahraničí neměli při své práci překážky. Jenže tomu tak nebylo! Byl také vytvořen precedens, který poukázal na to, že kvalita psů, odchovů a zdraví, není tou nejdůležitější hodnotou chovatelské stanice. Jinými slovy: věhlas chovatele a chovatelské stanice si lze zajistit a vybudovat tzv. jinými prostředky! Nedávno jsme viděli dva seznamy navrhů krycích psů z nedávné doby od bývalé poradkyně. V jednom případě bylo 5 ve druhém 6 psů, ale jeden společný jmenovatel, absolutně nekvalitní exteriér, velmi špatná rodokmenová hodnota, část z nečistých linií, jeden neplnochrupý, jeden ze středně těžkou dysplazií a agresivní, jeden defektní, všichni z dnešního pohledu do chovu absolutně nevhodní! A tímto vznikl další precedens, vůbec není důležitá (pro určitého člověka), kvalita psa, rodokmenová hodnota, zdraví, ale je důležitá tímto způsobem koupená podpora majitelů těchto psů a za tu se musí platit v naturáliích! A o tom to celé je!!! Člověk a jeho blízké okolí podílející se na devastaci plemene nejen amatérským přístupem k chovu, který má jedinou a hlavní pohnutku a tou je zisk! Bonitování jedinců s vylučujícími vadami, uplatňováni do chovu přenašečů kryptorchismu, DKK, SA aj. Má to pořád stejného jmenovatele! V Kolíně na schůzi bylo navrženo zpřísnění DKK na stupeň 2/2 a můžete hádat kdo a proč byl v Praze na sekční schůzi proti?! Napadá nás ještě poznámka, že návštěvou Nového Zélandu se nikdo nestane odborníkem na pěstování krav a ovcí a jednou cestou do Japonska (do určité doby) se nestanete odborníkem na Akity!!! Také asi stojí za zvážení, že pokud bychom si dnes koupili hudební nástroj, tak zítra těžko můžeme dělat šéfa České filharmonie, byť asi někteří lidé z nového sdružení kolem Akit ano! Celá situace kolem nového klubu je absurdní, není o psech a vše co se stalo kolem této tajné a neveřejné organizace je velmi znepokojivé!!! Upozorňujeme, že pokud někdo má dotaz, podotýkám slušný, tak na něho veřejně odpovíme a to se týká i e-mailu, ty zveřejníme taktéž, nemáme co skrývat, napsali jsme pravdu a většinu těchto faktů je možné ověřit trochou práce s internetem a víme, že byste se sami dopátrali mnoha dalších znepokojivých příkladů. Celý příspěvek vznikl jen a jen z důvodů vážných obav o budoucnost tohoto mimořádného a jedinečného plemene. A myslíme, že tyto obavy jsou důvodné!!! Mohli jsme být o mnoho detailnější, mohli jsme napsat mnoho dalších stránek faktů a znepokojivých příkladů, ale tento rozsah by měl stačit. Těm, kteří tyto fakta vidět nechtějí rozsah stejně nepomůže a těm ostatním by to mělo stačit. Přemýšlejte nad tím!!!